Бизнес застраховка

Един от най-важните елементи за  всеки бизнес, било то нов или вече развит  е имуществената застраховка  и  застраховка за бизнеса като цяло. Покритията на бизнес застраховката са съобразени така, че да защитят бизнеса от загуби, дължащи се на събития, които могат да възникнат по време на нормалната  бизнес дейност.По време на управлението на всеки бизнес , могат да възникнат непредвидени рискове : служител може да бъде наранен на работа; природно бедствие  да унищожи собствеността; или клиентът   да подаде иск за нарушение  по договора.

Основни причини за закупуване на бизнес застраховка…….

 • Законът (Застраховка ,,Отговорност на работодателя „)
 • Може да бъдете осъден (Застраховка ,,Гражданска отговорност „)
 • Поддържа и подпомага бизнеса ви (в случай на прекъсване на дейността)
 • Бизнес застраховката помага бизнеса ви да бъде кредитно надежден
 • Защитава вашите служители
 • Покрива природни катаклизми
 • Съхранява човешките активи
 • Помага за привличане и задържане на служители
 • Защото не можете да предскажете бъдещето

Поради тези и други причини е важно да защитите своите активи и бизнес. Един от най-добрите начини да направите това е да се уверите, че вие и вашият бизнес сте адекватно застраховани .

null

Интересувам се от бизнес застраховка  Офис Застраховане

  При офис застраховането от значение са  следните три аспекта : помещението и оборудването  (застраховка ,,Сгради  и съдържание“), вашите служители и клиенти (застраховка ,,Публична отговорност “ и ,,Отговорност на работодателя „), защита на изходящите разходи, ако трябва да прекратите   търговската си дейност за определен период от време( застраховка в случай на прекратена работна дейност ).

  Застраховката за вашия офис е насочена предимно към фирми, които се управляват от търговски имоти.Застрахователните полици за специализирани и  са предназначени да отразят  рисковете на  съответната индустрия, в която се намира вашата дейност. Основните типове покрития , за които говорим до сега  са стандартни за всички офиси  и/или се изискват от закона.

  Собствениците на офис сгради се сблъскват с рискове, които могат да причинят значителни щети не само в офиса, но и на цялата им дейност. С тази  застраховка, може да  сведете до минимум потенциалните финансови разходи.Рисковете включват пожар, наводнение, кражба, експлозии и т.н .Съответно, финансовите разходи, причинени от такива инциденти биват най-различни – от кражба на офис техника до унищожаване на цялата сграда.

  Ресторант Застраховане

  Управлението на ресторант е рискован бизнес ,свързан с много непредвидени ситуации и инциденти.Дори да спазвате всички правила за сигурността и хигиената , никога не може да сте напълно сигурни.

  Застраховката за вашия ресторант  може да защити вас и  бизнеса ви – от счупено оборудване до съдебни дела за търсене на  отговорност. Освен това този вид застраховка може да осигури различни защити за ресторанти, включително застраховка  ,,Публична  отговорност“, имуществена застраховка, покритие в случай на загуба на доходи и др. Общата застраховка „Гражданска отговорност“ също е важна част от всеки план при  застраховането на ресторанта.

  Застраховка Магазин

  Дейността на търговско предприятие (магазин) е обект на определени рискове и опасности. Застраховката на магазина ще ви помогне да бъдете компенсирани за определени щети, които могат да бъдат причинени на вашия бизнес.

  По-специално, застраховката обхваща загуба или повреда, причинена от пожар, мълния, дим, земетресение, буря, нанесени повреди от нахлуване на автомобил в магазина, злонамерено увреждане, експлозия, изтичане на вода или гориво, случайно повреждане или кражба на