Cyprus Immigration Medical Insurance

Имиграционна медицинска застраховка

Имиграционна медицинска застраховка в Кипър

Всички чужденци (работници , посетители или студенти), които желаят да пребивават в Кипър са задължени по закон да имат здравна застраховка.  Такава застраховка е предпоставка за необходимата регистрация (работна виза или виза за разрешение на посетителите) в имиграционните власти на Република Кипър.SoEasy Insurance предлага  медицински застрахователен план – онлайн, подходящ за необходимата регистрация в кипърските имиграционни служби   и отговарящ  на всички изисквания според закона за Имиграция на територията на острова. Този вид застраховка е за работодатели от Кипър, които възнамеряват да наемат граждани на страни извън ЕС или за чуждестранни студенти и посетители извън територията на ЕС. В действителност и двете застраховки – Здравна и застраховка ,,Отговорност на работодателя“ са задължителни по закон и са  необходимо условие за регистрация с имиграционните органи за тази категория граждани. Граждани, извън Европейският съюз, които възнамеряват да работят и пребивават в Република Кипър като: икономи ;градинари ;земеделски служители или някаква друга селскостопанска дейност ,както и просто посетители или студенти се ползват с покритието на полицата.

Пример за покритие и лимит на Имиграционна медицинска застраховка в Кипър:

Имиграционен медицински план
БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ:
Максимален размер при заболяване или злополука €8.600
Максимален размер за застрахователния период на човек €13.700
Дневно болнично настаняване (стая и храна) €70
Дневно болнично настаняване (стая с интензивна грижа и храна) €175

Обезщетение при раждане( естествено или цезарово ) Обезщетението се изплаща при следните условия:

(а)при условие,че раждането е настъпило най-малко 10 месеца след началото на подписване на полицата и включване на осигуреното лице в нея; (б)в случай на прекратяване на трудовото правоотношение на застрахованото лице ,при условие, че началото на бременността е настъпила по време на периода на застраховане ,както споменахме в точка (а)

€520
Покритие за транспортиране на тялото на починал до страната му €3.420
ИЗВЪНБОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ:
Максимален размер при заболяване или злополука €685
Максимален размер за застрахователния период на човек €1.710
Максимален размер при медицинско посещение €17,50

ПОКРИТИЕ 90%  Geographical Limits: The Republic Of Cyprus