Застраховка „Професионална отговорност“

Застраховка „Професионална отговорност“ (ЗПО) или   застраховка ,,Професионално обезщетение” също известнa като „Грешки и пропуски“ (E & O Insurance) е специален вид покритие, което защитава отделен професионалист или фирма срещу твърдения, че предоставената от тях професионална услуга е накарала клиента  да понесе финансова вреда поради грешки от страна на профеционалното лице  или защото не е успял да извърши конкретна услуга.

ЗПО може да покрие разходите за заститата ви като профеционално лице  или разходите за защита на вашата компания в гражданско дело и определени обезщетения, дори ако съдебното дело се окаже неоснователно. Професионалната застраховка „Гражданска отговорност“ се изисква от закона в някои области за определени видове професионални практики. Този вид защита не е част от общата застраховка „Гражданска отговорност“.

Общите твърдения, които покриват застраховката за професионална отговорност, са небрежност, невярно представяне, нарушаване на добросъвестността и честното  отношение, както и за  неточни съвети.

null

Интересувам се от застраховка ``Професионална отговорност``