Гражданска отговорност на трети лица – покрива  отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно кипърското  законодателство.Позовавайки се на закона, автомобилната застраховка предлага  най-същественото  минимално покритие.

Застраховка ,,Пожар“ и ,,Кражба“ покрива всякакви щети, причинени на вашето  превозно средство в следствие на  пожар, кражба или опит за кражба.

Цялостна автомобилна застраховка или известна още като ,,пълно” каско е най-високото ниво на защита, което може да получите за вашето превозно средство.

Застрахованото лице или всяко друго лице, със знанието и съгласието на застрахования, управлява автомобила под влияние на алкохол, наркотици или други упойващи вещества

Управляване  на  превозното средство без свидетелство за правоспособност.

Управлявате  неизправно или повредено моторно преводно средство и в резултат на това възникне пътно транспортно произшествие.

Всякакви вреди, причинени в следствие на  война, терористични атаки, нашествие, враждебни действия, гражданска война, бунт, радиация или ядрен материал / оръжия и т.н  не се покриват от автомобилната полица.

Последващи загуби или вреди, които са следствие на  определено действие, произтичащо от притежателя на полицата или от трета страна (умишлено или случайно) и не са резултат от случайно събитие.

Всеки, който притежава автомобил или просто шофира моторно превозно средство, може да се възползва от автомобилната застраховка .