Застраховка срещу злополука

Злополуките се случват  и са  част от живота ни .Индивидуалната застраховка „Злополука“ предоставя застрахователна защита срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физически лица, вследствие на злополука .Индивидуалната застраховка „Злополука“  е годишна и  осигурява обезщетение в случай на нараняване, инвалидност или смърт, причинени единствено от насилствени, случайни, външни и видими събития. Тя е различна от животозастраховането и медицинското/здравно застраховане .

Видовете покрития, които включва застраховката са : смърт и/или трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане от професионално заболяване; временна неработоспособност вследствие на  злополука;медицински  разходи вследствие злополука.

Обикновено, колкото по-опасна е вашата работа, толкова по-оправдана е потенциалната злополука или нараняване. Въпреки това, дори и при  най-безопасните професии съществува някакъв риск от наранявания. Злополуките могат да се случат навсякъде, във вашия дом, на работното ви място, карайки  автомобила си  и т.н.На голяма част от нас, за нещастие, се е случвало да си счупят крак, ръка или да претърпят друг инцидент, който да доведе до увреждане на здравето. Ето защо е добра идея да имате  застраховка “Злополука”, която напоследък е много актуална и голяма част от застрахователните компании предлагат.

Застраховка “Злополука” се сключва само в полза на физическо лице (човек), като тя може да бъде индивидуална или групова и ви осигурява 24-часова застрахователна защита.

null

Интересувам се от лично застраховане срещу злополукаПокрития при Индивидуалната застраховка „Злополука“

Смъртта на застрахования , причинена вследствие на инцидент..Застрахователната премия се изплаща в случай на смърт вседствие на злополука.Временна или  трайно загубена неработоспособност от злополука.Постоянно пълно или частично увреждане: отнасящо се  до загуба на крайниците или  само един крайник или други части на тялото, като например очите.Медицински разходи вследствие злополука.

Покрития при Групова застраховка „Злополука“

Този план обхваща групи от хора в случай на произшествие / инцидент .Планът обхваща  лицата посочени в застраховката ,като например членове на семейството,служители или друг вид групи от хора .Груповата застраховка има същите характеристики като индивидуалната.

Груповите застраховки се сключват най-често от работодатели с цел застраховка на работниците/служителите от определени рискове. Напр. шефът ми сключва със застрахователна компания един договор за застраховка, като в него не е необходимо да изброява изрично имената на работниците/служителите, които застрахова, а може да посочи, че от застраховката ще се ползват всички машинни оператори в предприятието му. Групова застраховка може да се сключи и за ученици, когато отиват на екскурзия например.