Travel Insurance, Schengen visa travel insurance, Europe and Worldwide Single Trip and Multi-Trip Insurance policies

Пътническа застраховка

Пътническата застраховка включва застрахователен план, покриващ неочаквани събития докато пътувате, като медицински разходи, анулиране на пътуване, загубен багаж, пътнотранспортно произшествие и други загуби, понесени по време на международни пътувания.

Неочакваните събития могат да отнемат от  времето ви, ако трябва да вземете всички превантивни мерки сами и то  в чужда страна, чийто език не  говорите.Също и финансовата страна е от значение  ,ако трябва да сте хоспитализирани в чужбина в продължение на много дни.

Пътувайте с по-малко притеснения. Нашите пакети  струват само малка част от вашето пътуване и   ви предпазват  от непредвидени разходи, ако нещо неочаквано се случи по време на вашето пътуване.

Пътническата  застраховка може да бъде така уредена , че да покрива точната продължителност на всяко пътуване.Полицата  “multi-trip” покрива  неограничен брой пътувания в рамките на определен период от време. Ако пътувате два или повече пъти годишно ,тази полица е точно за вас и излиза в пъти по-евтино.

Шенгенски пътнически визи

Шенгенската виза позволи  пътуване между страните-членки (Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Лихтенщайн) да бъде  много по-лесно и по-малко бюрократично. Пътуването със  шенгенска виза означава, че притежателят на визата може да пътува до която и да е (или всички) държави-членки, като използва една единствена виза, като по този начин се избягват проблемите и разходите за получаване на индивидуални визи за всяка страна поотделно. Това е особено полезно за лица, които желаят да посетят няколко европейски държави по време на едно пътуване .

Шенгенската виза е „виза за посетители“. Издава се  на граждани на държави, които са задължени да получат виза, преди да влязат в Европа. Целта на посещението трябва да е отдих, туризъм или бизнес. Това означава, че ви трябва само една виза за всички страни в шенгенското пространство. За тези, които се нуждаят от виза e задължителнo да имат  пътническа застраховка, която да покрива репатриране и медицински разходи.