Ασφάλεια Μηχανής Μοτοσυκλέτας Σκούτερ

Ασφάλεια Μηχανής Μοτοσυκλέτας Σκούτερ

Η ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτων προσφέρει την ελάχιστη κάλυψη όπως αυτή προκύπτει από την νομοθεσία σε σχέση με τα μηχανοκίνητα οχήματα. Πρόκειται για την μικρότερη κάλυψη που θα μπορούσε να έχει κάποιος. Αυτού του είδους η κάλυψη εξασφαλίζει τους τρίτους για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που πιθανόν να προκληθούν από λάθος του ασφαλισμένου.

Η ασφάλιση Πυρός και Κλοπής καλύπτει το ασφαλισμένο όχημα για ζημιές που πιθανόν να προκληθούν από φωτιά, κλοπή ή απόπειρα κλοπής.

Η Περιεκτική κάλυψη οχημάτων προσφέρει την μεγαλύτερη προστασία για το ασφαλισμένο όχημα αφού καλύπτει ζημιές και στο δικό σας όχημα.

Ο ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, με ή χωρίς τη γνώση και συγκατάθεση του ασφαλισμένου, οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή οποιωνδήποτε άλλων μεθυστικών ουσιών.

Το όχημα οδηγήται από οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν κατέχει άδεια οδήγησης σε ισχύ

Μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη

Οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα ως αποτέλεσμα πολέμου, τρομοκρατικής επίθεσης, εισβολής, εχθροπραξιών, πολιτικής αναταραχής, ανταρσίας, εξέγερσης, εχθροπραξίας, ακτινοβολίας  ή πυρηνικού υλικού/ όπλου δεν καλύπτονται σε ένα συμβόλαιο ασφάλισης οχήματος

Επακόλουθη ζημιά, ή ζημιά που είναι συνέπεια συγκεκριμένης ενέργειας του ιδιοκτήτη ή κάποιου τρίτου (επί σκοπού ή κατά λάθος) και δεν είναι αποτέλεσμα ενός αβέβαιου γεγονότος

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης οχήματος ή κάποιος που απλά οδηγεί κάποιο μηχανοκίνητο όχημα μπορεί να επωφεληθεί από την Ασφάλιση Μηχανοκίνητου Οχήματος

null

Ενδιαφέρομαι για Ασφάλεια Μηχανής Μοτοσυκλέτας Σκούτερ

Share This