Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Job Category: Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Job Type: Full Time
Job Location: Larnaca Limassol Nicosia Paphos

Η εταιρεία SoEasy Insurance Brokers Ltd ζητά Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Προσόντα:
• Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Εμπειρία στις πωλήσεις Ασφαλιστικών Προϊόντων
• Επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ)

Καθήκοντα:
• Ανάπτυξη υφιστάμενης ομάδας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
• Επέκταση ομάδας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
• Ηγεσία ομάδας

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top