ЗАСТРАХОВКА ЗА ДОМА

Home Insurance

Домът ви, може да бъде най-важния актив, който имате и някога сте постигнали. Той e важен за  вас по ред причини и една от тях е, защото ви дава подслон. Подслонът ви предпазва да бъдете в безопасност  от природните влияния като  гръмотевици, светкавици, градушка или дъжд.  Сигурността  е важнa  за вас и вашето семейство.

Основната цел на застраховката за дома е да защити  вашето имущество ,било то недвижимо (дълготрайни материални активи,жилища, вили, офиси, стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество, техника и уреди, стопански инвентар, машини и съоръжения, материални запаси, произведения на изкуството) от от щети, причинени от пожар, мълния, земетресениe, буря, наводнение, експлозия, кражба и много други.

Нашите пакети  покриват също и отговорност до определени граници, защитавайки застрахования в случай, че някой пострада в имота му.

Много от нас са израснали, чувайки ,, домът е моята крепост„.Но за да превърнем нашият дом в ,,крепост „, ние трябва да го защитим от всякакви непредвидени влияния.

Вие предценявате каква стойност има домът ви за вас.A ние ви предлагаме допънителни предимства, които ще ви накарат да се чувствате напълно сигурни и защитени.