Уебсайтът www.anytimeinsurance.com.cy е собственост на застрахователните агенти Anytime Insurance, Sub-agents and Consultants Ltd и застрахователните агенти на Stalagmite, под-агенти и консултанти, както и групата на дружествата Anytime Health Services Ltd. Тя е създадена с цел предоставяне на информация и услуги на посетителите на сайта  за продуктите, които се рекламират от името на оказалите съдействие застрахователни компании на пазара.

Използването на www.soeasyinsurance.com.cy предполага безусловно приемане на тези ,,Условия за ползване“. Поради тази причина внимателното  прочитане на условията и приемането им е от съществено значение.

Посетителите, използващи уебсайта www.soeaasyinsurance.com.cy и / или извършващи транзакции чрез него, трябва да се съгласят и да приемат следното:

Уебсайтът www.soeasyinsurance.com.cy се използва без възможност за изменения или други намеси от потребителите. В зависимост от конкретните права на трети лица, цялото съдържание, съдържащо се в уебсайта www.soeasyinsurance.com.cy, като например маркировка, търговски марки, дизайн, текстове, снимки и т.н., е интелектуалната и индустриална собственост на застрахователните агенти Anytime, агенти и консултанти „ООД и застрахователните агенти“ Сталагмити „, под-агенти и консултанти“ ООД, както и „Дружество за здравеопазване“ ООД и са защитени от съответните разпоредби на Кипър, ЕС и международното право. Това съдържание не може да бъде изцяло или частично търгувано, копирано, възпроизвеждано или излъчвано по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на бенефициентите.

Групата на дружествата Anytime Insurance Agents, Sub-agents and Consultants Ltd and Stalagmite Insurance Agents, Sub-agents and Consultants Ltd & Anytime Health services Ltd полагат всички усилия, за да гарантират безопасността при употреба и точността и валидността на информацията, но в никакъв случай не  представлява  гаранция, нито поема никаква отговорност по отношение на безопасността и съдържанието на www.soeasyinsurance.com.cy, освен ако не е изрично предвидено друго.

Освен това, доставчикът на сайта не носи отговорност за грешка или неточност при предаването на информация и / или инструкции от страна на потребителя, смущения, неточни индикации или отказ на системата поради форсмажорни обстоятелства или по някаква друга причина.

Освен това, връзки към други уебсайтове, които могат да съществуват в www.soeasyinsurance.com.cy, се предоставят само за удобство на потребителите. Сайтът www.soeasyinsurance.com.cy не анализира или проверява информацията, съдържаща се в тези връзки и уеб сайтове, и не носи отговорност за тяхното съдържание. Следователно използването и достъпът до свързани уеб сайтове е отговорност на потребителите. Също така, Групата на компаниите, Anytime Insurance Agents, Sub-agents and Consultants Ltd and Stalagmite Insurance Agents, Sub-agents and Consultants Ltd and Anytime Health services Ltd не поемат отговорност за условията за използване и политиките за сигурност на тези уеб сайтове или начина, по който управляват своите електронни посетители. Следователно потребителите трябва да спазват условията за използване на тези уеб сайтове и да се обърнат към тези доставчици за всичко, което е резултат от съответното посещение или използване.

Споменатата по-горе група от дружества ще положи разумни усилия, за да осигури достъпността на уебсайта www.soeasyinsurance.com.cy и предлаганите услуги. Във всеки случай Групата на Компаниите има право по всяко време със или без предупреждение, временно или окончателно да прекрати експлоатацията на цялата или на част от www.soeasyinsurance.com.cy, да промени характера и съдържанието за поддръжка, модернизация или по някаква друга причина.

Anytime Insurance Agents, Sub-agents and Consultants Ltd and Stalagmite Insurance Agents, Sub-agents and Consultants Ltd and Anytime Health services Ltd не поема никаква отговорност за загуби, причинени от използването или недостъпността на потребителите на www.soeasyinsurance.com.cy, за спиране на цялото или частичното забавяне или лошото качество на приемане на услугата или загубата на съдържание или наличието на каквито и да било грешки. Съдържанието на този уебсайт „Условия за ползване“ може да бъде променено по всяко време вследствие на надграждане на услугите, предоставяни чрез уебсайта www.soeasyinsurance.com.cy. Посетителите трябва да проверяват съдържанието на уебсайта, за да бъдат винаги наясно с приложимата политика.