Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.soeasyinusrance.com.cy είναι ιδιοκτησία του ομίλου εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβισης Stalagmite Group of Companies. Δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους επισκέπτες σχετικά με τα προϊόντα που προωθούνται για λογαριασμό των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών στην αγορά.

Η χρήση της σελίδας www.soeasyinsurance.com.cy συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάγνωση των όρων και η αποδοχή τους.

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο www.soeasyinsurance.com.cy και/ ή πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω αυτού, συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Η ιστοσελίδα www.soeasyinsurance.com.cy χρησιμοποιείται χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο www.soeasyinsurance.com.cy, όπως σήμανση, εμπορικά σήματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., είναι η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Stalagmite Group of Companies και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής Νομοθεσιάς, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν επιτρέπεται να διατίθεται, να αντιγράφεται, να αναπαράγεται ή να μεταδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των δικαιούχων.

Ο Όμιλος Εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβισης, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την ασφάλεια κατά τη χρήση και την ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών αλλά σε καμία περίπτωση ο Όμιλος Εταιρειών, δεν εκπροσωπείται ή εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο της www.soeasyinsurance.com.cy, εκτός εάν προβλέπεται ρητά άλλως.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο φορέας παροχής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες στη διαβίβαση πληροφοριών ή/ και εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη ένδειξη ή βλάβη του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Επιπλέον, οι συνδέσμοι με άλλους ιστότοπους που υπάρχουν στο www.soeasyinsurance.com.cy παρέχονται αποκλειστικά για  διευκόλυνση των χρηστών. Η ιστοσελίδα www.soeasyinsurance.com.cy δεν αναλύει ή επαληθεύει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς τους συνδέσμους και ιστότοπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια, η χρήση και η πρόσβαση σε σχετικούς ιστότοπους αποτελεί ευθύνη των χρηστών. Επίσης, ο Όμιλος Εταιρειών, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ασφαλείας αυτών των ιστοσελίδων ή τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Συνεπώς, οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών των ιστότοπων και να απευθύνονται σε αυτούς τους παρόχους για οτιδήποτε προκύπτει από τη σχετική επίσκεψη ή χρήση.

Ο προαναφερόμενος Όμιλος Εταιρειών θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.soeasyinsurance.com.cy και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος Εταιρειών έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά ή τελικά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του www.soeasyinsurance.com.cy, να αλλάξει τη φύση και το περιεχόμενο για συντήρηση, αναβάθμιση ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο.

Ο Όμιλος Εταιρειών, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που προκαλείται από τη χρήση ή την έλλειψη πρόσβασης των χρηστών στο www.soeasyinsurance.com.cy, την αναστολή του συνόλου ή μέρους, καθυστέρησης ή κακής ποιότητας λήψης υπηρεσιών ή απώλειας περιεχομένου ή ύπαρξης τυχόν σφαλμάτων. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου “Όροι Χρήσης” μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή ως συνέπεια της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου www.soeasyinsurance.com.cy. Οι επισκέπτες θα πρέπει να ελέγxουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας προκειμένου να είναι πάντοτε ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

Scroll to Top