Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία οποιασδήποτε επιχείρησης είτε καινούριας είτε καθιερωμένης είναι η ασφάλιση της περιουσίας και της επιχείρησης γενικά. Η ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρήσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις απώλειες που οφείλονται σε γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της εργασίας. Η λειτουργία μιας επιχείρησης εγκυμονεί κινδύνους. Ένας υπάλληλος θα μπορούσε να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της εργασίας του,  μια φυσική καταστροφή θα μπορούσε να καταστρέψει την περιουσία, ή ακόμα ένας πελάτης θα μπορούσε να υποβάλει αγωγή επικαλούμενος παραβίαση των όρων του συμβολαίου του.

Λόγοι για την αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου επιχειρήσεων ….

  • Προνοείται από τη νομοθεσία (Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη)
  • Κάποιος μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον σας (Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης)
  • Διατηρεί την επιχείρησή σας σε λειτουργία (Διακοπή Εργασιών)
  • Η ασφάλιση προσθέτει στην αξιοπιστία της επιχείρησής σας
  • Προστατεύει τους εργοδοτούμενους σας
  • Καλύπτει τα φυσικά φαινόμενα
  • Προστατεύει το Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Βοηθά στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού
  • Δεν μπορείτε να προβλέψετε το μέλλον

Για αυτούς και για άλλους λόγους, είναι σημαντικό να προστατεύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία και την επιχείρησή σας.  Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνει αυτό είναι να βεβαιωθείτε ότι εσείς και η επιχείρησή σας είστε επαρκώς ασφαλισμένοι.

Ασφάλιση Καταστήματος

Σε κάθε γραφείο συναντούμε τρεις σημαντικές πτυχές: τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό σας (ασφάλιση κτιρίων και περιεχομένου), το προσωπικό και τους πελάτες σας (ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Ευθύνης Εργοδότη), προστασία εξόδων εάν πρέπει να διακόψετε τις δραστηριότητες της επιχείρησης σας (ασφάλιση Διακοπής Εργασιών).

Η ασφάλιση γραφείων επικεντρώνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που λειτουργούν από εμπορικά κτίρια. Υπάρχουν εξειδικευμένα συμβόλαια για να καλύψουν τους κινδύνους της κάθε ξεχωριστής βιομηχανίας σας. Οι βασικοί τύποι κάλυψης στους οποίους αναφερθήκαμε είναι τυπικές και/ ή νομικές απαιτήσεις για όλων των ειδών τα γραφεία.  Όλα τα γραφείο έχουν κτίρια, προϊόντα ή υπηρεσίες και πελάτες. Αυτό καθιστά τη διαδικασία καθορισμού του βασικού συμβολαίου σας αρκετά απλή.

Οι ιδιοκτήτες κτιρίων γραφείων αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές όχι μόνο στο γραφείο αλλά και στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Με την Ασφάλιση Γραφείου, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανές οικονομικές δαπάνες. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν πυρκαγιά, πλημμύρα, κλοπή, εκρήξεις και πολλά άλλα. Κατά συνέπεια, το οικονομικό κόστος που προκαλείται από τέτοια περιστατικά ποικίλλει – από την κλοπή εξοπλισμού γραφείου έως την πλήρη καταστροφή ολόκληρου του κτιρίου.

Ασφάλιση Εστιατορίου

Αν έχετε ένα εστιατόριο, θα γνωρίζετε ότι μπορεί να είναι ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου και ότι ατυχήματα μπορεί να συμβούν από καιρό σε καιρό, ακόμη και με τα πιο αυστηρά μέτρα ασφάλειας και υγείας σε ισχύ.

Η Ασφάλιση Εστιατορίου μπορεί να προστατεύσει εσάς και την επιχείρησή σας από μυριάδες προβλήματα, από σπασμένο εξοπλισμό μέχρι και αγωγές ευθύνης. Επιπλέον, αυτός ο τύπος ασφάλισης θα μπορούσε να προσφέρει προστασία, όπως για παράδειγμα η γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης, η ασφάλιση περιουσίας, η κάλυψη απώλειας εισοδήματος και άλλα. Η ασφάλιση νομικής ευθύνης αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος οποιουδήποτε σχεδίου ασφάλισης εστιατορίου.

Ασφάλιση Καταστήματος

Οι δραστηριότητες ενός εμπορικού καταστήματος υπόκειται σε ορισμένους κινδύνους και καλύψεις. Η ασφάλιση καταστήματος θα σας βοηθήσει να αποζημιωθείτε για ορισμένες ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην επιχείρησή σας.

Συγκεκριμένα, η ασφάλιση καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, σεισμό, καταιγίδα, ζημιά από πρόσκρουση οχήματος στο κατάστημα, κακόβουλη ζημιά, έκρηξη, διαρροή νερού ή καυσίμων, τυχαία ζημιά ή κλοπή ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης, η ασφάλιση μπορεί να καλύπτει την ευθύνη έναντι του κοινού και την ευθύνη του εργοδότη.

null

Ενδιαφέρομαι για Ασφάλεια Επιχειρήσεων