Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχήματων

Ο ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, με ή χωρίς τη γνώση και συγκατάθεση του ασφαλισμένου, οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή οποιωνδήποτε άλλων μεθυστικών ουσιών.

Το όχημα οδηγήται από οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν κατέχει άδεια οδήγησης σε ισχύ

Μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη

Οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα ως αποτέλεσμα πολέμου, τρομοκρατικής επίθεσης, εισβολής, εχθροπραξιών, πολιτικής αναταραχής, ανταρσίας, εξέγερσης, εχθροπραξίας, ακτινοβολίας  ή πυρηνικού υλικού/ όπλου δεν καλύπτονται σε ένα συμβόλαιο ασφάλισης οχήματος

Επακόλουθη ζημιά, ή ζημιά που είναι συνέπεια συγκεκριμένης ενέργειας του ιδιοκτήτη ή κάποιου τρίτου (επί σκοπού ή κατά λάθος) και δεν είναι αποτέλεσμα ενός αβέβαιου γεγονότος

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης οχήματος ή κάποιος που απλά οδηγεί κάποιο μηχανοκίνητο όχημα μπορεί να επωφεληθεί από την ασφάλιση μηχανοκίνητου οχήματος. Εάν είστε ιδιοκτήτης οχήματος, μπορεί επίσης να επωφεληθείτε από την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος (PA) που σας προστατεύει σε περίπτωση ατυχήματος.

Scroll to Top