Ασφαλιστείτε
Απλά & Εύκολα
Βοηθούμε να σχεδιάσετε
για το αύριο
Διαφανείς
Όροι

Πάρτε άμεσα Προσφορά Ασφάλισης Online

Στείλτε Αίτημα για Προσφορά Ασφάλισης

Προσωπικών Ατυχημάτων

Ατυχήματα συμβαίνουν και είναι μέρος της ζωής μας. Η κάλυψη έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύσει από σοβαρούς και απρόσμενους τραυματισμούς.

Ιατρικές Εξετάσεις

Οι ιατρικές εξετάσεις βοηθούν να διαπιστώνετε ανά πάσα στιγμή ότι το σώμα σας και ο οργανισμός σας είναι σε καλή κατάσταση και προλαβαίνουν ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Επαγγελματικής Ευθύνης

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης προστατεύει τον ασφαλισμένο έναντι ισχυρισμών ότι μια επαγγελματική υπηρεσία που παρείχε επέφερε στον πελάτη οικονομικές ζημιές.

Ευθύνης Εργοδότη

Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη καλύπτει αποζημιώσεις σε περίπτωση που κάποιος εργοδοτούμενος έχει ασθενήσει ή τραυματιστεί και αυτό έχει προκληθεί από την εργασία του.

Κοινόκτητων Οικοδομών

Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδμών ή/ και Κοινόχρηστων Χώρων Οικοδομών έναντι πυρός, κεραυνού, σεισμού όπως προνοείται και από τον περί ακίνητης ιδιοκτησίας νόμο.

Επιχειρήσεων

Ένας από τους πιο σημαντικούς συντελεστές οποιασδήποτε επιχείρησης είναι η ασφάλιση των περιουσιακών της στοχείων καθώς και της λειτουργικότητας της γενικά.

Ζωής

H ασφάλιση ζωής προσφέρει απόλυτη ηρεμία μυαλού εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρχουν χρήματα για να προστατεύσουν την οικογένεια και την περιουσία σας με διάφορους τρόπους.

Υγείας

Η ασφάλιση υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συμβάλλει στην πληρωμή θεραπείας ασθένειας ή τραυματισμού για εσάς και την οικογένεια σας.

Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Η ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτων για Μηχανοκίνητα Οχήματα είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία. Η Περιεκτική κάλυψη προστατεύει και το δικό σας όχημα.

Κατοικίας

Η Κατοικία είναι για τους περισσότερους το μεγαλύτερο απόκτημα στη ζωή. Η προστασία της από απρόσμενες ζημιές είναι υψίστης σημασίας.
Υγείας Αλλοδαπών
Όλοι οι μη ευρωπαίοι πολίτες (εργαζόμενοι, φοιτητές, επισκέπτες) για να μείνουν στην Κύπρο, με βάση τη νομοθεσία, πρέπει να έχουν Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Ταξιδίου

Η Ασφάλιση Ταξιδίου καλύπτει απρόοπτα γεγονότα όπως ιατρικά έξοδα, ακύρωση ταξιδιού, απώλεια αποσκευών και άλλες απώλειες που προκύπτουν ενώ ταξιδεύετε διεθνώς.