Ασφάλιση Εγγυήσεων – Εγγυητικές Επιστολές

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου η Ασφαλιστική Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση προς τον δικαιούχο να τον πληρώσει σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος/εντολέας αδυνατεί.

Τα πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Εγγυήσεων

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και αναλαμβάνουν έργα.

 • Αποφυγή δέσμευσης σημαντικών κεφαλαίων
 • Μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης και ρευστότητα
 • Συμμετοχή σε περισσότερους διαγωνισμούς
 • Διεκδίκηση περισσότερων διαγωνισμών με πιθανότητα για περισσότερες αναθέσεις έργων
 • Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας

Προσφερόμενα Είδη Εγγυήσεων

H SoEasy Insurance προσφέρει τα πιο κάτω είδη Εγγυήσεων:

 • Εγγύηση Συμμετοχής
 • Εγγύηση Προκαταβολής
 • Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
 • Εγγύηση Καλής Πληρωμής
 • Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης
 • Τελωνείου
 • Εγγύηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (Τμήμα Περιβάλλοντος)
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)

Μερικοί Οργανισμοί στους οποίους εκδίδονται Εγγυητικές Επιστολές:

 • Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 • Δημόσια Έργα
 • Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Υγείας
 • Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
 • Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων
 • Δήμοι / Κοινότητες
 • Αστυνομία Κύπρου
 • Συμβούλια Αποχετεύσεων
 • Τμήμα Τελωνείου

Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες 

H SoEasy Insurance εκδίδει συμβόλαια Ασφάλισης Εγγυήσεων μέσω  κορυφαίων Ασφαλιστικών οργανισμών. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τις πιο κάτω εταιρείες.

klpp

Η KLLP Insurance and Reinsurance Company με έδρα την Κύπρο, έχει αξιολόγηση ΒΒ+ από τον οίκο Standard & Poor’s και κεφαλαιακή επάρκεια ΑΑΑ. Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια σε Ιδία Κεφάλαια.

H Axeria IARD είναι μέλος του ομίλου της Arch Insurance. Η Axeria κατέχει αξιολόγηση Α- από τον οίκο AM Best.

Scroll to Top