Ευθύνης Εργοδότη

Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τα έξοδα παροχής αποζημίωσης σε περίπτωση που κάποιος εργοδοτούμενος έχει ασθενήσει ή τραυματιστεί και αυτό έχει προκληθεί από την εργασία του. Η ασφάλιση μπορεί να προσφέρει αποζημίωση καθώς και νομικά έξοδα μέχρι το ποσό που έχει καθοριστεί στο συμβόλαιο. Τα χαμηλότερα όρια όπως αυτά καθορίζονται από το νόμο (1) για κάθε εργοδοτούμενο είναι €160.000, (2) για κάθε περιστατικό €3.417.203 και (3) για κάθε περίοδο ασφάλισης (ένα χρόνο) €5.125.804 ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των ορίων αποζημίωσης με στόχο να καλυφθούν οι προσωπικές ανάγκες του καθενός. Το συμβόλαιο προσφέρει κάλυψη στο εξωτερικό για άτομα που έχουν την μόνιμη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις σε αυτό συμβόλαιο, μερικές από τις οποίες είναι:
  • Πόλεμος και τρομοκρατικές ενέργειες, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που πηγάζει από τη χρήση πυρηνικών όπλων ή υλικών και μόλυνση από ραδιενέργεια.
  • Ευθύνη για τους εργοδοτούμενους υπό-εργολάβων
  • Ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση Μηχανοκίνητου Οχήματος
  • Πρόστιμα, ποινές
  • Ευθύνη που αναλαμβάνεται βάση συμφωνίας
  • Αμιαντίαση
Τα άτομα με οικιακό προσωπικό, καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες εργοστασίων, ξενοδόχοι και άλλοι (επαγγελματίες, επιχειρηματίες και οργανισμοί) που απασχολούν άτομα για περισσότερες από 8 ώρες την εβδομάδα μπορούν να επωφεληθούν από την ασφάλιση ευθύνης εργοδότη.
Scroll to Top