Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών

Διαχειριστικές Επιτροπές

Η Διαχειριστική Επιτροπή ως Νομική Οντότητα θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι του κτιρίου που διαχειρίζεται θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρός, κεραυνού και σεισμού για ποσό ανάλογο με την αξία αντικατάστασης ή ανοικοδόμισης σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προστατέψουν την νομική τους ευθύνη έναντι των επισκεπτών διατηρώντας σε ισχύ συμβόλαιο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.

null

Ενδιαφέρομαι για Ασφάλιση Κοινόκτητων Οικοδομών

Share This