Αστική Ευθύνη

Τα ατυχήματα είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής, και οι απαιτήσεις για αστική ευθύνη μπορούν να συμβούν στον καθένα μας. Ακόμη κι αν κάνετε ότι μπορείτε για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά, ένα ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε απαιτήσεις εναντίον σας.

Οποιοδήποτε και να είναι το μέγεθος ή το είδος της επιχείρησης σας, ή το επάγγελμά σας, σίγουρα χρειάζεστε να έχετε την προστασία της Ασφάλισής Αστικής Ευθύνης.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μπορεί να σας παρέχει κάλυψη έναντι όλων των ποσών που θα καταστείτε νομικά υπεύθυνος να πληρώσετε ως αποζημίωση σε τρίτους για τυχαίο σωματικό τραυματισμό ή τυχαία απώλεια ή ζημιά σε περιουσία τρίτων, που προκύπτει και σχετίζεται με το είδος και τους χώρους της επιχείρησης σας, καθώς και των μέσων που χρησιμοποιείτε, μέχρι τα όρια που καθορίζονται στο ασφαλιστήριό σας.

Scroll to Top