Επαγγελματικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης ή  Επαγγελματικής Αποζημίωσης, γνωστή και ως Σφάλματα και Παραλείψεις, είναι ένας ειδικός τύπος κάλυψης που προστατεύει τον ιδιώτη επαγγελματία ή την εταιρεία έναντι ισχυρισμών ότι μια επαγγελματική υπηρεσία που παρείχε είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν στον πελάτη οικονομικές ζημιές εξαιτίας λαθών εκ μέρους τους ή επειδή δεν κατόρθωσαν να εκτελέσουν κάποια υπηρεσία.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μπορεί να καλύψει το κόστος της υπεράσπισης σας ή της εταιρείας σας σε μια αστική δίκη καθώς και ορισμένες αποζημιώσεις, ακόμη και αν η νομική ενέργεια αποδειχθεί αβάσιμη. Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης απαιτείται από το νόμο σε ορισμένους τομείς για συγκεκριμένες μορφές επαγγελματικών πρακτικών. Αυτός ο τύπος προστασίας δεν αποτελεί μέρος της γενικής ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Οι συνηθισμένες απαιτήσεις στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτουν την αμέλεια, την ψευδή δήλωση, την παραβίαση της καλής πίστης και τις θεμιτές συναλλαγές και τις ανακριβείς συμβουλές.

Δικηγόρων

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας (Ιατροί, Φαρμακοποιοί, κ.α.)

Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών (ETEK)

Κτηματομεσιτών

Λογιστών και Ελεγκτών

Διοικητικων Συμβούλων και Αξιωματούχων

null

Ενδιαφέρομαι για Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Share This