Ασφαλιστική Κάλυψη Φαρμακείου

Το ασφαλιστήρια που προσφέρουμε είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν προστασία στα Φαρμακεία.

Μπορούμε να καλύψουμε τους πιθανούς κινδύνους που αφορούν τα περιουσιακά  στοιχεία και τις εργασίες ενός φαρμακοποιού όσο και την ευθύνη του έναντι των πελατών και των εργαζομένων, καθώς  και την προσωπική επαγγελματική του ευθύνη.

Η κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης Φαρμακοποιού περιλαμβάνει όλα τα ποσά που ο ασφαλισμένος καθίσταται νομικά υπεύθυνος να πληρώσει ως αποζημίωση σε τρίτους, σε σχέση με οποιοδήποτε λάθος, σφάλμα, παράλειψη ή αμέλεια, όπως επίσης τα νομικά έξοδα που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια του Ορίου Αποζημίωσης που επιλέγεται από τον ασφαλισμένο.

Είναι σημαντικό το ότι δεν πληρώνετε περισσότερα από όσα πρέπει για την ασφάλιση του Φαρμακείου σας και εξασφαλίζετε ασφαλιστική κάλυψη με ένα ιδιαίτερα προσιτό κόστος.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας και οι ασφαλιστικοί μας διαμεσολαβητές, είναι πολύ καλά καταρτισμένοι, για να σας προσφέρουν την κατάλληλη καθοδήγηση,
ώστε να προσαρμόσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη στα δικά σας μέτρα.

Scroll to Top