Αν έχετε προηγούμενη πείρα στον τραπεζικό τομέα, έχουμε μια θέση για σας!

Η εταιρεία SoEasy Insurance Brokers Ltd ζητά, ζητά Ασφαλιστικούς Πράκτορες (συνεργάτες) με προηγούμενη πείρα στον τραπεζικό τομέα για την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρείας.

Οι θέσεις απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά, να έχουν την προσωπική και οικονομική ανεξαρτησία τους, να εργάζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον και να αμείβονται ανάλογα με την προσπάθεια και το αποτέλεσμα.

θα δοθεί κάθε βοήθεια από την Εταιρεία για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας στο ασφαλιστικό επάγγελμα.

Προσόντα:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ)
  • Ευχάριστη προσωπικότητα

Ωφελήματα:

  • Ελκυστικό πακέτο προμηθειών και άλλων εισοδημάτων
  • Σταθερή μηνιαία επιχορήγηση για δύο χρόνια
  • Συνεχής εκπαίδευση

    Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Στοιχεία Αιτητή

Scroll to Top