Πόσο “ασφαλισμένοι” είμαστε από Ατυχήματα στην Εργασία;

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Γιώργος Νάταρ – B.Sc, M.Sc, MCyHRMA – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επιχειρήσεων και Ασφαλίσεων

Έσβησαν στο μεροκάματο 43 (44) … (45) … άνθρωποι σε πέντε χρόνια

14 Μαΐου 2022, Φιλελεύθερος – Στο μεροκάματο και τη βιοπάλη έχασαν τη ζωή τους 43 άνθρωποι στην Κύπρο (οι 2 τραγωδίες στην Εθνική Φρουρά, αυξάνει σε 45 τα θύματα σε χώρους εργασίας), στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Ούτε η παράλυση της αγοράς από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό της πανδημίας, δεν στάθηκαν αρκετά για να εκμηδενίσουν τις απώλειες. Την ίδια στιγμή, 9.354 άτομα αντιμετώπισαν κάποιο ατύχημα στην εργασία τους, η σοβαρότητα του οποίου τους κράτησε για τουλάχιστον τρεις ημέρες μακριά από τα καθήκοντά τους. Όπως διαφαίνεται στα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ» από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το 75% των ατυχημάτων στην εργασία εντοπίζονται σε μόλις πέντε τομείς, ενώ οι σοβαρότεροι τραυματισμοί καταγράφονται στις κατασκευές.

Δημογραφικά στοιχεία εργαστικών ατυχημάτων 2017 -2019

Ο ψηλότερος Δείκτης Ατυχημάτων, είναι στον Τομέα των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων, και μετά στους τομείς Παροχής Νερού, της Μεταποίησης, της Μεταφοράς και Αποθήκευσης και των ΚατασκευώνΤο 71,4% των ατυχημάτων συνέβηκε σε άνδρες και το υπόλοιπο 28,6% σε γυναίκες.  Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων συνέβηκε στις ηλικίες των 25 – 44, 1031 ατυχήματα (47,6%) και ακολουθούν οι ηλικίες των 45 – 64, 872 ατυχήματα (40,2%) και οι ηλικίες 18 – 24, 223 ατυχήματα (10,3%).  Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων αφορά την ομάδα ανειδίκευτων εργατών (42,1%) και ακολουθεί η ομάδα των πωλητών και απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών με ποσοστό (19,3%).  Το 64,67% των ατυχημάτων συνέβηκε σε Κύπριους, 27,77% σε πολίτες άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), και το υπόλοιπο 7,56% σε αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε…  τα περισσότερα ατυχήματα συνέβηκαν από 10:00 – 10:59 π.μ. (269 ατυχήματα,12,4%) και ακολουθούν τα ατυχήματα που συνέβηκαν από 11:00 – 11:59 π.μ. (236 ατυχήματα 10,9%).

Τα ατυχήματα προκαλούν ανθρώπινο πόνο και σημαντικές δαπάνες στο ίδιο το θύμα, στη διαβίωση της οικογένειας του και στην απώλεια της παραγωγής και άλλων καταστροφών για τους εργοδότες.

Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και ΥγείαOffsite 13.08.2021

  1. Σε εταιρεία του τομέα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σε συνολικό πρόστιμο €8.000,
  2. Σε εταιρεία του τομέα εργασιών βαφής, σε συνολικό πρόστιμο €5.500,
  3. Σε εταιρεία του τομέα εισαγωγής και πώλησης μηχανημάτων, σε συνολικό πρόστιμο €1.200,

Με τα πρόστιμα και τις υποδείξεις… λύνουμε άραγε αυτό το πρόβλημα;

Κίνδυνοι στους εργασιακούς χώρους – Ένα “απλό” ατύχημα: Ο εργαζόμενος εργαζόταν πάνω σε μία σκάλα και ξαφνικά έπεσε.  Ατυχήματα θα γίνονται συχνά διότι είμαστε άνθρωποι, αλλά οι συνέπειες τους μπορεί να ΜΗΝ είναι τραγικές.  Και αυτό μπορεί να γίνει ακολουθώντας “απλούς” κανόνες ασφαλείας.

Ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο όταν γνωρίζουμε τους κίνδυνους και προφυλαγόμαστε σωστά, μέχρι να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι. Η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της εργασίας, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και νέους κινδύνους.

Αιτίες Εργατικών Ατυχημάτων – οι κυριώτερες αιτίες εργατικών ατυχημάτων αφορούν μηχανήματα χαλασμένα ή που δεν λειτουργούν σωστά, ελαττωματικά υλικά εργασίας, λανθασμένους τρόπους εργασίας, μπλοκαρισμένοι διάδρομοι / περάσματα, και υγρά στο πάτωμα.

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία – Ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό στοιχείο ποιότητας για την εργασία.  Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους και πιο αναπτυγμένους τομείς της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλύτερη ασφάλεια = καλύτερα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Στην ΕΕ κάθε 5 δευτερόλεπτα σημειώνονται τραυματισμοί εργαζομένων. Κάθε 2 ώρες, ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του.  Συμβαίνουν 7,6 εκατ. ατυχήματα στο χώρο εργασίας με 4.900 απώλειες ζωής ετησίως.  Κάθε χρόνο προκαλούνται 4,9 εκατ. ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερες από 3 ημέρες απουσίας από την εργασία. Το κόστος των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, για τις περισσότερες χώρες, κυμαίνεται μεταξύ 2,6% και 3,8% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Το κόστος αυτό επιβαρύνει και τις επιχειρήσεις και τις εθνικές οικονομίες.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρότυπα Επαγγελματικής Ασφάλειας τείνουν να είναι περισσότερο επιτυχημένες.

Πηγές Πληροφοριών Καλής Πρακτικής – Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία (EU-OSHA) καθορίζει πηγές πληροφοριών καλής πρακτικής που απαριθμούνται στον δικτυακό τόπο του, και περιλαμβάνονται τα όργανα επιθεώρησης εργασίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες ατυχημάτων ή άλλοι φορείς ελέγχου, κοινωνικοί εταίροι (ενώσεις εργοδοτών και εργατικά κινήματα), κλαδικές ενώσεις ή τριμερείς φορείς, ενώσεις επαγγελματιών, άλλοι παροχείς πληροφοριών ή κατάρτισης, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο ασφαλιστικός τομέας έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει όχι μόνο ως πηγή πληροφόρησης, αλλά και ως σύμβουλος καθοδήγησης.  Είναι μέρος της δουλειάς μας, εφόσον είμαστε ένας καλός τρόπος μεταβίβασης του κινδύνου αυτού.

Σχέση εργοδότη – εργαζόμενου – Σύμφωνα με τον EU-OSHA, για ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και για επιθυμητή απόδοση των εργαζομένων, η σχέση εργοδότη – εργαζόμενου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ικανοποιητική.  Οι εργοδότες θα πρέπει να αξιοποιούν ευκαιρίες και να πράττουν με τρόπο που να εξασφαλίζει καλές εργασιακές σχέσεις με τους υφισταμένους τους, έτσι ώστε να καταφέρουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

Παράγοντες ανάπτυξης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας στην Εργασία – οι πιο κάτω πέντε (5) παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί και εξυπηρετούν ως θεμέλιο για την Ασφάλεια και Υγεία:

1.    Επικοινωνία = διαρκής ενημέρωση και ανατροφοδότηση, αποσαφήνιση αποφάσεων και πολιτικής της εταιρίας, περιγραφή της εργασίας που απαιτείται, κριτήρια απόδοσης.

2.    Υποστήριξη = ενδιαφέρον σε ανθρώπινο επίπεδο, ενθάρρυνση, προβολή των ιδεών τους και πραγματικό ενδιαφέρον για την εξέλιξή τους

3.    Σεβασμός = εξουσιοδότηση, αποδοχή και εφαρμογή των απόψεων τους

4.    δικαιοσύνη = αξιοκρατική και αμερόληπτη αξιολόγηση απόδοσης, αντικειμενικότητα και γενναιοδωρία

5.    αξιοπιστία = τήρηση υποσχέσεων για υγιή ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου

Μπορεί αυτοί οι παράγοντες να φαίνονται αυτονόητοι και στερεότυποι, όμως συντείνουν τα μέγιστα στη δημιουργία του “Συστήματος”, που θα αναλάβει το δύσκολο έργο για την επίτευξη του στόχου εκμηδενισμού των συνεπειών των ατυχημάτων.

Ο σκοπός του Σύστηματος Διαχείρισης για Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, υγιούς και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Οι Κανονισμοί και Κώδικες Καλής Πρακτικής αποτελούν το όχημα για επίτευξη του. Όλοι οι εργοδότες πρέπει να εκπονούν εκτίμηση κινδύνου μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Μέτρα για έλεγχο του κινδύνου – Ο έλεγχος του κινδύνου γίνεται μόνο μετά από την αναγνώριση και αξιολόγηση του. Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων στην εργασία γίνεται με την «Εκτίμηση του Κινδύνου».

Εκτίμηση κινδύνου – Ο κύριος στόχος της εκτίμησης του κινδύνου στον εργασιακό χώρο είναι η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Η εκτίμηση του κινδύνου βοηθά την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης στους εργαζόμενους ή στο περιβάλλον λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών τους.

Οι εννέα αρχές πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων

Με βάση τον EU-OSHA, υπάρχουν εννέα (9) βασικές αρχές όπου βασίζεται ολόκληρο το Σύστημα Ασφάλεια και Υγείας.

1. Αποφυγή των κινδύνων – π.χ. Αποφυγή εργασίας σε ύψος, διακίνησης οχημάτων σε χώρους που διακινείται προσωπικό, χρήσης μηχανημάτων με ψηλά επίπεδα θορύβου, χειρονακτικής διακίνησης φορτίων, εργασίας σε ολισθηρά δάπεδα, χρήση εξοπλισμού που δεν είναι σε ασφαλή κατάσταση

2. Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν – εργασία σε ύψος, κίνηση οχημάτων σε επικίνδυνη τυφλή γωνία, σε χώρους με ψηλά επίπεδα θορύβου, μεταφορά φορτίων, ολισθηρά πατώματα, χρήση χημικών

3. Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους – Εγκλεισμός μηχανημάτων με ψηλά επίπεδα θορύβου, Βελτίωση της υποδομής για μείωση των κραδασμών, τοποθέτηση αντιολισθητικού υλικού σε σκαλοπάτια που γλιστρούν

4. Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο (Διαμόρφωση θέσεων εργασίας, επιλογή εξοπλισμού εργασίας και μεθόδων εργασίας και παραγωγής) – ύψος επιφανειών εργασίας, χειριστήρια/μοχλοί μηχανημάτων να είναι κάτω από το ύψος των ώμων, εργονομικός εξοπλισμός γραφείου, επιλογή φορητών εργαλείων

5. Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας – χρήση κατάλληλων ανυψωτικών εξέδρων για εργασίες σε ύψος, χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού χαμηλής τάσης, χρήση αυτοματισμών

6. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο – χρήση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών, αντικατάσταση εξοπλισμού που παράγει θόρυβο με άλλο αθόρυβο εξοπλισμό ή με εξοπλισμό που παράγει λιγότερο θόρυβο

7. Προγραμματισμός της πρόληψης: τεχνική πρόληψη, οργάνωση της εργασίας, συνθήκες εργασίας, σχέσεις εργοδοτών – εργαζομένων, παράγοντες περιβάλλοντος εργασίας – προγραμματισμός εργασιών για αποφυγή συνωστισμού ή άλλων επικίνδυνων καταστάσεων π.χ. ταυτόχρονη ηλεκτροσυγκόλληση και χρήση εύφλεκτων υλικών, χρήση ειδικού φωτισμού ανάλογα με την εργασία, όταν θα γίνει εργασία μπροστά σε οθόνη οπτικής απεικόνισης το τραπέζι και η οθόνη να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγετε ανάκλαση του φωτός και θάμβωμα, τακτική επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση

8. Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας – μέτρων ατομικής προστασίας – εγκλεισμό της πηγής που παράγει θόρυβο π.χ. μηχανήματα, κεντρικά συστήματα απαγωγής σκόνης

9. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών/ πληροφοριών στους εργαζόμενους – όταν προσλαμβάνεται νέος υπάλληλος, όταν κάποιος εργαζόμενος αλλάζει καθήκοντα, όταν εισάγεται νέος εξοπλισμός και νέα τεχνολογία

Ερωτήσεις Διάγνωσης που μπορούμε να κάνουμε

Ο κάθε εργοδότης θα πρέπει να είναι συνεχώς σε θέση να απαντήσει όλες τις πιο κάτω ερωτήσεις, για να μπορεί να έχει μια συνεχή επαφή με την Ασφάλεια και Υγεία:

·         Ποιοί από τους κινδύνους είναι ιδιαίτερα ψηλοί στην εργασία σας;

·         Ποιες ενέργειες χρειάζονται για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι σχετικά με τους ψηλούς κίνδυνους;

·         Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους ψηλούς κινδύνους;

·         οι μη πεπειραμένοι εργαζόμενοι είναι λιγότερο ή περισσότερο ασφαλείς από τους έμπειρους εργαζόμενους;

·         Υπάρχει κάποια διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι οι νέοι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τους κίνδυνους;

·         Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις;

Τα Ασφαλιστικά Δίκτυα μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο ως μέρος της εργασίας εκτίμησης των κινδύνων

Κυριότεροι παράγοντες πρόκλησης Ατυχημάτων – όπως αναφέρονται εμφανώς στις εκτιμήσεις, οι πιο κάτω περιπτώσεις αποτελούν τα πιο σημαντικά στην πρόκληση ατυχηματων:

·         Τεχνικός εξοπλισμός – έλλειψη εξοπλισμού, λανθασμένος σχεδιασμός.

·         Οι συνθήκες εργασίας μπορούν να επηρεάσουν προκαλώντας  ατυχήματα λόγω θορύβου, θερμοκρασίας, αερισμού, φωτισμού.

·         Οι άνθρωποι μπορεί να αυξήσουν τους κινδύνους πρόκλησης ενός ατυχήματος.

·         Η εμπειρία από την εργασία. Τα πρώτα στάδια μιας νέας εργασίας ή μιας καινούργιας διαδικασίας είναι συνήθως και τα πιο επικίνδυνα. Το ίδιο συμβαίνει όταν ένα άτομο αλλάζει επάγγελμα.

·         Πληροφορίες και οδηγίες, όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας και τους κινδύνους που εγκυμονούν.

·         Ηλικία. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τραυματίζονται ευκολότερα, π.χ. όταν πέφτουν. Γενικά, η όραση και η ακοή μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας.

Βελτίωση της εσωτερικής ενημέρωσης – Για τη βελτίωση της επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας, είναι πολύ σημαντική η διερεύνηση των ατυχημάτων, η καταχώρηση και εκτίμηση τους.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να καταγράφουν όλα τα ατυχήματα, και να δημιουργείται πλήρης εικόνα για το που υπάρχουν κίνδυνοι.

Αρχειοθέτηση φακέλων των ατυχημάτων και πορισμάτων για να μπορεί να καθοριστεί η σοβαρότητα σε σχέση με τα διάφορα είδη μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών κλπ.

Ο ασφαλιστικός τομέας προσφέρει διάφορους τρόπους μεταβίβασης ή περιορισμού των κινδύνων στην εργασια.  Μια μικρή περίληψη των διάφορων σχεδίων που προσφέρονται μπορεί να βοηθήσει ώστε ο κάθε εργοδότης να έρθει πιο κοντά, και να επιλέξει το καταλληλότερο προς αυτόν, με βάση τη συμβουλή του “ειδικού”

Ασφάλιση Νομικής Ευθύνης Εργοδότη: Καλύπτει τη νομική ευθύνη του Εργοδότη / Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων, καθώς και εξόδων / δαπανών σε σχέση με Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια σε πρόσωπο που εργοδοτείται άμεσα και προκλήθηκε από και κατά τη διάρκεια απασχόλησης του εργοδοτούμενου. Ο εργοδότης είναι κυρίως υπεύθυνος για την οργάνωση και το σχεδιασμό του χώρου εργασίας.

Πότε εγείρεται νομική ευθύνη του εργοδότη προς τους υπαλλήλους;

(α) προσωπική αμέλεια του εργοδότη

(β) αμέλεια του εργοδότη που προέρχεται από παράλειψή του να επιδείξει λογική φροντίδα και επιμέλεια

i) Να παρέχει και να διατηρεί κατάλληλα και ασφαλή μηχανήματα, χώρο και σύστημα εργασίας

ii) Να εργοδοτεί κατάλληλους και ικανούς υπαλλήλους

(γ) παράβαση καθήκοντος όσον αφορά την ασφάλεια των υπαλλήλων του (breach of statutory duty)

(δ) προσωπική αμέλεια των υπαλλήλων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή θάνατο συναδέλφου τους (Vicarious Liabilίty).

Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Επιχείρησης: καλύπτει τη νομική ευθύνη των χρηστών μηχανοκίνητων οχημάτων για πρόκληση θανάτου ή/και σωματικής βλάβης σε τρίτα άτομα μέχρι €36.350.000 αλλά και υλική ζημιά σε περιουσία τρίτων μέχρι €1.220.000. Καλύπτει απώλεια ζωής ή/και σωματική βλάβη σε επιβάτες, περιλαμβανομένου και μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου ή/και χρήστη του οχήματος.

Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης: Τα κύριο αδικήμα είναι η “Αμέλεια”.  Καλύπτεται η νομική ευθύνη για σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία τρίτων ανάλογα με την ιδιότητα ή την εργασία του ασφαλισμένου, και συμπεριλαμβάνει  νομικά έξοδα απαιτητών και ασφαλισμένου, και αποζημιώνει τους νόμιμους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.  Χωρίζεται σε αρκετούς κλάδους, ανάλογα με το είδος εργασίας και την ανάγκη, δηλαδή για επαγγελματική ευθύνη (γιατροί, δικηγόροι, μελετητές έργων, λογιστές / ελεγκτές, εκτιμητές, αξιωματούχοι επιχειρήσεων, κλπ.), ευθύνη προϊόντων, ευθύνη διαδικτύου, και άλλα πιο εξειδικευμένα.

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων: Ασφαλισμένο Συμβάν είναι η Σωματική Βλάβη.  Ατύχημα σημαίνει τη ζημιά που θα προκληθεί από Βίαια, εξωτερικά και ορατά μέσα, και είναι αποκλειστικά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία.  Τα ωφελήματα που προσφέρει η ασφάλιση αυτή είναι απώλεια ζωής ή Μόνιμη Ολική (ή Μερική) Ανικανότητα μετά από Ατύχημα, που να συνδέεται με την εργασία του ασφαλισμένου προσώπου.  Επίσης καλύπτει εισόδημα μετά από πρόσκαιρή Ολική Ανικανότητα και ένα ποσό για τα βασικά Ιατρικά Έξοδα που σχετίζονται με το Ατύχημα.

Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Ο σκοπός ενός ασφαλιστηρίου ιατροφαρμακευτικών εξόδων είναι να καλύπτει το ιατρικό και συναφές κόστος και έξοδα που προκύπτουν κατά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κατηγοριοποιούνται ως: Νοσοκομειακά, εξωκλινικά, έξοδα ημερήσιας νοσηλείας, έξοδα φαρμάκων.

Ασφάλιση Ζωής: ο βασικός σκοπός της ασφάλισης ζωής είναι η αναπλήρωση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας ή της φερεγγυότητας μιας επιχείρησης, μετά από πρόκληση απώλειας ζωής είτε από ατύχημα, είτε από ασθένεια στον ασφαλισμένο οικογενειάρχη ή βασικό στέλεχος, ιδιοκτήτη επιχείρησης.  Το συμφέρον εδώ είναι η αγάπη και στοργή προς τα οικεία πρόσωπα, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά, μετά από την απώλεια του ασφαλισμένου.

Ασφάλιση Ταξιδίου: Ταξίδι σημαίνει κάθε μετακίνηση εκτός της Χώρας Διαμονής με πλοίο, αεροπλάνο ή άλλο μεταφορικό μέσο και η παραμονή για περίοδο όχι μεγαλύτερη π.χ. 90 μέρες.  Η ασφάλιση ταξιδίου βασίζεται στο σχέδιο ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων και καλύπτει απρόβλεπτα γεγονότα σε ταξίδι όπως ιατρικά έξοδα, ακύρωση ταξιδιού, απώλεια αποσκευών, ατυχήματα πτήσης και άλλες απώλειες που προκύπτουν ενώ ταξιδεύετε διεθνώς.  Καλύπτει ένα ωφέλημα σε περίπτωση ατυχήματος, Καλύπτει τις αποσκευές.  Προσφέρει ταξιδιωτική βοήθεια – επαναπατρισμό, νοσηλεία, φάρμακα, μεταφορά σορού, νομικά έξοδα κλπ.

Αποζημίωση €180.000 για εργατικό ατύχημα – philenews.com

Ένα σημαντικό ποσό αποζημίωσης θα λάβει οικοδόμος, ο οποίος πριν από δεκαέξι χρόνια υπέστη εργατικό ατύχημα. Θα λάβει συνολικές αποζημιώσεις 180.000 ευρώ για πόνο και ταλαιπωρία καθώς και για απώλεια μελλοντικών απολαβών. Μάλιστα το ποσό αυτό αποτελεί το 70 τοις εκατό της συνολικής αποζημίωσης, όσο δηλαδή το ποσοστό της ευθύνης του εργοδότη, για το ατύχημα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος, ο εν λόγω οικοδόμος, τον Ιούλιο του 2002, ενώ στεκόταν πάνω σε μεταλλικό κουβά και εκτελούσε εργασίες σοβατίσματος, σε ανώφλι πόρτας στον πρώτο όροφο της οικοδομής, πλησίον του κλιμακοστασίου, ο κουβάς υποχώρησε λόγω του σωματικού του βάρους, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο κενό καταλήγοντας τελικά στο ισόγειο. Ούτε στον διάδρομο όπου εργαζόταν αλλά ούτε και στο κλιμακοστάσιο που συνέδεε το ισόγειο με τον πρώτο όροφο υπήρχε οποιαδήποτε ξύλινη περίφραξη ή χειρολισθήρες ως προφυλακτικά μέτρα από πτώση στο έδαφος.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι η εναγόμενη εργοδότρια εταιρεία δεν παρείχε ασφαλές σύστημα εργασίας έτσι ώστε παράλληλα να του παρείχε εύλογη προστασία. Κρίθηκε ότι ευθύνη, συντρέχουσα, είχε και ο τραυματισθείς, σε ποσοστό 30 τοις εκατό. Από την πτώση ο εργάτης υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Μεταξύ άλλων, υπέστη κάκωση κεφαλής με εγκεφαλική διάσειση, κάκωση αυχένος και τύφλωση δεξιού οφθαλμού.

Μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, το 2012, η εργοδότρια εταιρεία αντέδρασε με έφεση αλλά δεν πέτυχε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης, όπως επιδίωκε.

Το Εφετείο απέρριψε όλους του προβληθέντες λόγους έφεσης υποδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το πρωτόδικο Δικαστήριο έχει ενδιατρίψει, με περισσή μάλιστα λεπτομέρεια, στη μαρτυρία του κάθε ενός μάρτυρα που κλήθηκε από πλευράς διαδίκων, την οποία αντιπαρέθεσε με το υπόλοιπο μαρτυρικό υλικό και κατέληξε στα ευρήματά του τα οποία κρίνουμε ευλόγως επιτρεπτά».

Το αποτέλεσμα ήταν η επικύρωση της απόφασης του Δικαστηρίου στο σύνολό της.

Επίλογος

Συνοψίζοντας καλό είναι να αναφερθώ λίγο στην Κοινωνική Ασφάλιση, που είναι ο «πρωτασφαλιστής», αυτός δηλαδή που θα προστατέψει το βασικό μέρος των οικονομικών αναγκών μετά από ατύχημα, και όχι μόνο.

Κοινωνική Ασφάλιση σημαίνει την προστασία του ατόμου από οικονομικούς κινδύνους (όπως ανεργία, γήρας ή αναπηρία) στην οποία η κυβέρνηση συμμετέχει ή επιβάλλει τη συμμετοχή των εργοδοτών και των ατόμων που έχουν επηρεαστεί.  Η κοινωνική ασφάλιση, εκτός άλλων, αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος ή από άλλους οργανισμούς υπεύθυνους για την παροχή κοινωνικής ασφάλισης σε θέματα όπως ιατρική περίθαλψη, οικονομική στήριξη κατά τη, ασθένεια, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, πτυχές της κοινωνικής εργασίας, ακόμη και των εργασιακών σχέσεων.  Οι Ανάγκες που ικανοποιούνται από την Κοινωνική Ασφάλιση πέραν από τη μακροχρόνια προστασία εισοδήματος, είναι το βασικό επίπεδο πάντα για στήριξη χήρας ή παιδιού μετά το θάνατο του οικογενειάρχη, η θεραπεία οποιασδήποτε νοσηρής κατάστασης και η  αναπλήρωση εξόδων που προέρχονται από κατάσταση υγείας, η μόνιμη ή επίμονη ανικανότητα να ασκεί οποιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα, και το κόστος και οι απώλειες που οφείλονται σε επαγγελματικό ατύχημα ή ασθένεια

Αυτό από μόνο του ασφαλώς δεν είναι αρκετό και σχετικό είναι αυτό που αναφέρει ο καθηγητής A. B. ATKINSON του London School of Economics ότι “τα υφιστάμενα οικονομικά μοντέλα δεν φαίνεται να αποτυπώνουν πλήρως αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής ασφάλισης”. 

Εδώ ακριβώς ξεκινά η δουλειά μας… η ιδιωτική ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας.

Scroll to Top