surety

Πώς μπορώ να πάρω Εγγυητική Επιστολή μέσω Ασφαλιστικής Εταιρείας;

Όσοι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου, γνωρίζουν πολύ καλά από την μία, τη σημασία των Εγγυητικών Επιστολών για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης τους και από την άλλη, τα προβλήματα που δημιουργούσε η αποκλειστική έκδοση αυτών, μόνο από τράπεζες.

Ο Ασφαλιστικός Κλάδος έρχεται να δώσει λύση και σε αυτό το πρόβλημα, με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες δεν αποτελούν πια αποκλειστικό προνόμιο των τραπεζών, καθώς μπορούν να εκδοθούν και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ η SoEasy Insurance προσφέρει το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά της Κύπρου και της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, δίνοντας ανάσα σε εκατοντάδες επιχειρηματίες.

Πώς δουλεύουν οι Εγγυητικές Επιστολές μέσω μιας Ασφαλιστικής Εταιρείας;

Την λύση στο πρόβλημα των Εγγυητικών Επιστολών δίνουν οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων, ή όπως είναι γνωστές στο εξωτερικό, Surety Bonds. Οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων είναι ένα είδος ασφάλισης μέσω του οποίου η Ασφαλιστική Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τον δικαιούχο, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος/εντολέας αδυνατεί.

Στην πραγματικότητα η ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει κάλυψη ως εγγυητής, στην περίπτωση που ο εντολέας, δηλαδή ο πελάτης της ασφαλιστικής εταιρείας, δεν εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία, έπειτα από αίτημα του δικαιούχου, δηλαδή του ιδιοκτήτη του έργου, θα πληρώσει το ποσό της εγγύησης.

Οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος παγκοσμίως, με τα ασφάλιστρα του να έχουν φτάσει το 2022 τα 17,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η πρόβλεψη είναι ότι θα ξεπεράσουν τα 25 δις μέχρι το 2029.

Τα πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Εγγυήσεων

Η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από μία Ασφαλιστική Εταιρεία προσφέρει πολλά διαφορετικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και αναλαμβάνουν έργα.

Το πρώτο και κύριο πλεονέκτημα είναι η απεξάρτηση της επιχείρησης από τις τράπεζες, έτσι τους επιτρέπει να αποφύγουν τις δεσμεύσεις σημαντικών κεφαλαίων τους, ή τη χρήση υποθηκών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις έχουν ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης και ρευστότητα, για να εξυπηρετούν εύκολα τις ανάγκες τους.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της ενισχυμένης ρευστότητας της επιχείρησης είναι ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε περισσότερους διαγωνισμούς, χωρίς να δεσμεύει τα περιουσιακά της στοιχεία. Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να διεκδικήσει περισσότερους διαγωνισμούς, άρα περισσότερες αναθέσεις έργων, γεγονός που θα αυξήσει τα έσοδα και την κερδοφορία τους.

Κατηγορίες Εγγυητικών Επιστολών

Στην παγκόσμια αγορά υπάρχει ποικιλία εγγυητικών επιστολών, σχεδιασμένων για διαφορετικούς σκοπούς. Οι Εγγυητικές Επιστολές εμπίπτουν σε δύο βασικές κατηγορίες:

Εγγυητικές Συμβάσεων

Οι Εγγυήσεις Συμβάσεων διασφαλίζουν την εκπλήρωση των Συμβατικών Υποχρεώσεων του εντολέα και τις συναντάμε συνήθως στον κλάδο των δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων, ή σε συμφωνίες προμήθειας υλικών. Αυτός ο τύπος εγγυητικών επιστολών αντιπροσωπεύει περίπου τα 66% της διεθνούς αγοράς εγγυήσεων.

Εγγυητικές Εμπορίου ή Μη Συμβατικές

Οι Εγγυητικές εμπορίου ή διαφορετικά οι μη συμβατικές, εξασφαλίζουν την εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων. Μερικά είδη εγγυητικών επιστολών αυτής της κατηγορίας είναι οι εγγυητικές Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών, ή Βεβαίωση Παραγωγού, η οποία χρησιμοποιείται σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά πάρκα.

Εγγυητικές Επιστολές από την SoEasy Insurance μέσω διεθνών εταιρειών

Πιστή στη στρατηγική της για την παροχή διευρυμένης ποικιλίας προϊόντων στις επιχειρήσεις, η SoEasy Insurance προσφέρει στην Κύπρο και στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, τις Ασφαλίσεις Εγγυήσεων.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν που διευκολύνει την λειτουργία των επιχειρήσεων που χρειάζονται εγγυητικές επιστολές.

Η SoEasy Insurance σε συνεργασία πάντα με ασφαλιστικές εταιρείες διεθνούς εμβέλειας και υψηλής φερεγγυότητας, προσφέρει στους πελάτες της, τις πιο αξιόπιστες λύσεις στον Κλάδο των Εγγυητικών Επιστολών.

Η εταιρεία συνεργάζεται με την KLLP Insurance and Reinsurance Company με έδρα την Κύπρο,  με αξιολόγηση ΒΒ+ από Standard & Poor’s και με κεφαλαιακή επάρκεια ΑΑΑ, αφού η εταιρεία διαθέτει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια σε Ιδία Κεφάλαια.

Με γνώμονα τη διεύρυνση των επιλογών που προσφέρει στους πελάτες της, η SoEasy Insurance συνεργάζεται και με την Axeria, μέλος του ομίλου Arch Insurance. Η Axeria έχει αξιολόγηση Α- από AM Best.

Μέσω της συνεργασίας της με αυτούς τους κορυφαίους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και αξιοποιώντας πάντοτε, τόσο την εκπαίδευση, όσο και τις εμπειρίες των στελεχών της, η SoEasy Insurance είναι σε θέση να εξετάσει τις ανάγκες για Εγγυητικές Επιστολές κάθε επιχείρησης, συμβάλλοντας στην υγιή ανάπτυξη αυτής και προστατεύοντας την ευρωστία της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία, στο info@soeasyinsurance.com.cy ή μέσω ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή του δικτύου της εταιρείας μας.

Scroll to Top