eggyitikes-epistoles-oikodomi

Εγγυητικές Επιστολές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Παραδοσιακά η έκδοση εγγυητικών επιστολών πραγματοποιείτο από τις τράπεζες, με τους επιχειρηματίες να μην έχουν στη διάθεση τους οποιαδήποτε άλλη λύση. Πλέον ο επιχειρηματικός κόσμος έχει στη φαρέτρα του άλλη μία λύση. Πρόκειται για την έκδοση εγγυητικών επιστολών μέσω ασφαλιστικών εταιρειών και η SoEasy Insurance πρωτοπορεί για άλλη μια φορά.

Ας μάθουμε πρώτα μερικά βασικά για τις Εγγυητικές επιστολές!

Τι είναι η Εγγυητική Επιστολή

Η Εγγυητική Επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και το οποίο εγγυάται την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από ένα πρόσωπο σε άλλο. Με πιο απλά λόγια ο χρηματοοικονομικός οργανισμός, στην περίπτωση μας μία ασφαλιστική εταιρεία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει στον δικαιούχο (π.χ. ένας ημικρατικός οργανισμός) το ποσό που αναγράφετε στην Εγγυητική Επιστολή στην περίπτωση που ο εντολέας (π.χ. ένας εργολάβος) δεν είναι σε θέση να το πράξει.

Εγγυητική Επιστολή μέσω Ασφαλιστικής Εταιρείας. Πως δουλεύει;

Οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων, γνωστές στο εξωτερικό ως Surety Bonds, είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου η Ασφαλιστική Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση προς τον δικαιούχο να τον πληρώσει σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος/εντολέας αδυνατεί.

Σε διεθνές επίπεδο, η έκδοση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικούς οργανισμούς αποτελεί συνήθη πρακτική εδώ και πολλά χρονιά. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδονται μέσω ασφαλιστικών εταιρειών ενώ συγκεκριμένα στην Αγγλία και την Ιταλία το ποσοστό αυτό φτάνει το 50%.

Το ύψος των μικτών ασφαλίστρων του συγκεκριμένου κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται σε 15,33 δισεκατομμύρια δολάρια (στοιχεία 2018) ενώ οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι το 2027 θα φτάσουν τα 28,77 δισεκατομμύρια δολάρια

Στην ουσία μέσω της Ασφάλισης Εγγυήσεων, η Ασφαλιστική Εταιρεία (ο εγγυητής) παρέχει στον Δικαιούχο εγγύηση ότι ο εντολέας θα εκπληρώσει τις συμβατικές, νομικές ή κανονιστικές του υποχρεώσεις. Στην περίπτωση που δεν τις εκπληρώσει τότε ο εγγυητής θα πληρώσει τον δικαιούχο το ποσό της εγγύησης. Δείτε πιο αναλυτικά πως δουλεύουν οι Ασφαλίσεις Εγγυήσεων στο πιο κάτω διάγραμμα.

Συμβαλλόμενα μέρη

Σε μία Εγγυητική Επιστολή υπάρχουν 3 συμβαλλόμενα μέρη:

 1. Ο Δικαιούχος

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι:

 • Μία αναθέτουσα αρχή όπως κυβερνητικά τμήματα, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και ημικρατικοί οργανισμοί που αγοράζουν υπηρεσίες ή υλικά από άλλους φορείς της οικονομίας, συνήθως του ιδιωτικού τομέα.
 • Ένας ιδιοκτήτης έργου υπεύθυνος για την κατασκευή δρόμων, φραγμάτων, αποχετευτικών συστημάτων ή ανέγερσης κτηρίων.
 • Ιδιωτικές Εταιρείες που αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε άλλους φορείς.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω ο δικαιούχος είναι αυτός που θα εισπράξει την Εγγύηση εάν δεν εφαρμοστούν οι όροι της Σύμβασης.

 1. Εντολέας

Ο Εντολέας μπορεί να είναι:

 • Ο Εργολάβος που έχει αναλάβει να εκτελέσει ένα έργο για λογαριασμό του δικαιούχου.
 • Ο προμηθευτής υλικών που έχει αναλάβει να προμηθεύσει τον δικαιούχο με υλικά (παράδειγμα μηχανήματα, οχήματα κλπ.)
 • Ένας παροχέας υπηρεσιών όπως νομικοί, πραγματογνώμονες, μελετητές.
 • Ιδιοκτήτες Τελωνειακών Αποθηκών (bonded).
 1. Εγγυητής

Ο Εγγυητής μπορεί να είναι:

 • Τράπεζα

Οι τράπεζες όπως αναφέραμε μονοπωλούσαν μέχρι πρότινος την αφορά των Εγγυητικών Επιστολών και για την έκδοση τους απαιτούν συνήθως την εκχώρηση στοιχείων του ενεργητικού (περιουσία/μετρητά) του εντολέα ως εχέγγυο για την εξασφάλιση της τράπεζας.

 • Ασφαλιστική Εταιρεία

Μέσω της Ασφάλειας Εγγυήσεων, ο εντολέας ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια και για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η εταιρεία θα καταβάλει στον δικαιούχο σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αδυνατεί να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Είδη Εγγυητικών Επιστολών

Στην παγκόσμια αγορά υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία εγγυητικών επιστολών σχεδιασμένων για διαφορετικούς λόγους. Οι Εγγυητικές Επιστολές, κυρίως εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

 1. Εγγυητικές Συμβάσεων

Οι Εγγυήσεις Συμβάσεων διασφαλίζουν την εκπλήρωση των Συμβατικών Υποχρεώσεων του εντολέα και τις συναντάμε κυρίως στους τομείς των δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων ή σε συμφωνίες για προμήθεια υλικών. Το είδος αυτό των εγγυητικών επιστολών αντιπροσωπεύει περίπου τα 66% της παγκόσμια αγοράς εγγυήσεων.

 1. Εγγυητικές Εμπορίου ή Μη Συμβατικές

Οι Εγγυητικές εμπορίου ή αλλιώς μη συμβατικές εξασφαλίζουν την εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων. Μερικά είδη εγγυητικών επιστολών της κατηγορίας αυτής που συναντάμε είναι οι εγγυητική Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών και η εγγυητική Βεβαίωσης Παραγώγου που χρησιμοποιείται για Φωτοβολταϊκά και Αιολικά πάρκα.

Εγγυητικές Επιστολές από τη SoEasy Insurance

Πιστή στη στρατηγική της για παροχή διευρυμένης γκάμας προϊόντων προς καταναλωτές και επιχειρήσεις, η  εισαγάγει τις Ασφαλίσεις Εγγυήσεων, ένα εξειδικευμένο προϊόν που θα διευκολύνει τη ζωή των επιχειρήσεων που χρειάζονται εγγυητικές επιστολές.

Μέσω της συνεργασίας της με κορυφαίους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, και αξιοποιώντας την εκπαίδευση και τις εμπειρίες των στελεχών της, η SoEasy Insurance είναι σε θέση να εξετάσει την ανάγκη για Εγγυητικές Επιστολές της κάθε επιχείρησης, συμβάλλοντας στην υγιή ανάπτυξη της  και προστατεύοντας την ευρωστία της.

Όπως ανάφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SoEasy Insurance, Γιάννης Νικολάου, κατά την ανακοίνωση του νέου αυτού προϊόντος της εταιρείας, «στόχος της SoEasy Insurance είναι να μπορεί να προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες της που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους και είναι για τον λόγο αυτό που συνεχώς αναβαθμίζουμε την γκάμα των προϊόντων μας».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας ή με έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του δικτύου μας.

Scroll to Top