insurance-agent-tech

Πως η SoEasy Insurance μετατρέπει την τεχνολογία σε σύμμαχο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών!

Τη σημερινή εποχή με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, υπάρχει έντονα η συζήτηση για επαγγέλματα που πιθανών τα επόμενα χρόνια να εκλείψουν αφού οι νέες τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν θα τα καταστήσουν περιττά.

Στον ασφαλιστικό κλάδο τώρα, οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων σε τεχνολογικό επίπεδο είναι πολλές και ποικίλες. Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όπου βλέπουμε όλο και περισσότερες insurtech εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές και να προσπαθούν να κερδίσουν ένα μερίδιο από τους παραδοσιακούς παίκτες αλλά και στη χώρα μας που όλες οι εταιρείες δουλεύουν αδιάκοπα τα τελευταία χρόνια για να υλοποιήσουν την ψηφιακή μετάβαση που αρμόζει καλύτερα στον τρόπο λειτουργίας τους.

Και ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχει η συζήτηση για το μέλλον του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ειδικότερα με την άνθιση των ψηφιακών καναλιών διανομής με το βασικό ερώτημα να είναι αν η τεχνολογία είναι τελικά σύμμαχος ή εχθρός των διαμεσολαβητών.

Η SoEasy Insurance είναι ένας μεσίτης ασφαλίσεων που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι αποτελούν σήμερα την αιχμή του δόρατος για την εταιρεία. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν όλες οι προσπάθειες της εταιρείας για ψηφιακή μετεξέλιξη να μην έχουν στο επίκεντρο τους τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Για τη SoEasy Insurance, η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα είναι απλή! Η τεχνολογία αποτελεί μεγάλο σύμμαχο για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή εφόσον αξιοποιηθεί κατάλληλα!

Πως λοιπόν η SoEasy Insurance μετέτρεψε την τεχνολογία σε σύμμαχο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών;

Τα τελευταία χρόνια η διεύθυνση της SoEasy Insurance δουλεύει ακούραστα για να αναπτύξει πλήρως τη νέα ηλεκτρονική της πλατφόρμα SoEasy Plus, που σκοπό έχει να δώσει πλήρη αυτονομία στο δίκτυο των ασφαλιστικών της συμβούλων και να τους επιτρέψει να έχουν ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια τους.

Η ψηφιακή πλατφόρμα SoEasy Plus δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό να ψηφιοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της εταιρείας περιλαμβάνοντας όλες όσες αφορούν τόσο τους προμηθευτές των ασφαλιστικών συμβολαίων, δηλαδή τις ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και το δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και φυσικά τον ίδιο τον πελάτη.

Στόχος κατά τον σχεδιασμό της πλατφόρμας ήταν η εξάλειψη όλων των παραδοσιακών λειτουργιών με πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες όπου θα έκαναν την καθημερινή εργασία των συνεργατών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της εταιρείας εύκολη και απλή, έτσι ώστε ο τελικός πελάτης να εισπράττει μία εξαιρετική εμπειρία κατά την εξυπηρέτηση.

Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε τις βασικές λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας SoEasy Plus και πως αυτές επιτρέπουν στο δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων της εταιρείας να λειτουργεί αυτόνομα και να αξιοποιεί στο έπακρο την τεχνολογία.

Α. Παραμετροποίηση

Μία πολύ σημαντική δυνατότητα για την πλατφόρμα, είναι η δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην εταιρεία να προσθέτει, να αφαιρεί ή κάνει τροποποιήσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα και καλύψεις, την τιμολόγηση τους καθώς και κανόνες αποδοχής κινδύνων (underwriting) που οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες θέτουν.

Β. Πολλαπλά κανάλια διανομής

Η πλατφόρμα έχει την ευελιξία διανομής των προϊόντων πολλαπλούς τόπους, δίνοντας την ευελιξία στην εταιρεία να διαθέτει τα προϊόντα της όποιους τρόπους επιθυμεί με βάση τη στρατηγική της για το κάθε προϊόν. Συγκεκριμένα η πλατφόρμα διαθέτει τα εξής κανάλια διανομής:

  • Μέσω των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: Πρόκειται για το βασικό κανάλι διανομής της πλατφόρμας και που αντιστοιχεί σήμερα στο άνω του 90% της παραγωγής της αφού στρατηγική της εταιρείας είναι η όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη του δικτύου των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Οι συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, όπου μπορούν εύκολα και απλά να καταχωρήσουν τις πληροφορίες και να δώσουν προσφορά στον πελάτη ενώ η όλη διαδικασία της αγοράς του συμβολαίου γίνεται 100% ψηφιακά συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αποδοχής της πρότασης ασφάλισης και των άλλων εγγράφων. 
  • Μέσω QRcode: Για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου, ο κάθε ασφαλιστικός σύμβουλος έχει μέσα από την πλατφόρμα το δικό του QRCode και σύνδεσμο (link) όπου μπορεί να μοιραστεί με τους πελάτες του έτσι ώστε να αγοράσουν μέσω διαδικτύου αλλά με τον ίδιο να μην χάνει την προμήθεια του.
  • Απευθείας: Αν και η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη σε πολύ λίγα προϊόντα αφού η στρατηγική της εταιρείας είναι η διανομή των προϊόντων της μέσω του δικτύου των ασφαλιστικών της συμβούλων, παρόλα αυτά εάν το επιλέξει η πλατφόρμα μπορεί εύκολα να συμπεριλάβει λύση έτσι ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να πάρει προσφορά και να αγοράσει απευθείας από την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Γ. Paperless & Ηλεκτρονική Αποδοχή

Η πλατφόρμα SoEasy Plus, είναι μία πλήρως ψηφιακή λύση που δεν απαιτεί την εκτύπωση οποιονδήποτε εγγράφων ενώ η υπογραφή της πρότασης προς ασφάλισης και των άλλων εγγράφων που παραδοσιακά χρειαζόταν έχει αντικατασταθεί με ηλεκτρονική αποδοχή τους από τον πελάτη κάνοντας την πιο πάνω διαδικασία πολύ απλή αφού μπορεί να γίνει απλά από το κινητό του τηλέφωνο.

Δ. Online Underwriting

Στην περίπτωση τώρα που ένα συμβόλαιο απαιτεί έγκριση, ολόκληρη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να καταχωρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο σύστημα έτσι ώστε ο Underwriter της εταιρείας να μπορεί να αξιολογήσει την κάθε περίπτωση και να πάρει την κατάλληλη απόφαση.

Ε. After Sales Service & Claims Handing

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της πλατφόρμας είναι και η δυνατότητα που δίνει στον πελάτη να επικοινωνήσει άμεσα και απλά με την εταιρεία καταχωρώντας αιτήματα για αλλαγή ή ακύρωση συμβολαίου ενώ η πλατφόρμα εξασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωση του πελάτη κατά τη διαδικασία απαιτήσεων.

ΣΤ. MySoeasy

Τέλος μέσω της ειδικά διαμορφωμένης εφαρμογής MySoEasy, η οποία αποτελεί το Portal των πελατών της SoEasy Insurance, ο ασφαλισμένος μπορεί να δει τα συμβόλαια και τα έγγραφα του αλλά και να ενημερώνεται για το στάδιο χειρισμού της απαίτησης του.

Όλα τα πιο πάνω κατατάσσουν την εφαρμογή της SoEasy από τις λίγες εάν όχι τη μοναδική στην εγχώρια ασφαλιστική αφορά που ο ασφαλιστικό σύμβουλος μπορεί εντελώς αυτόνομα και χωρίς να χρειάζεται η εμπλοκή προσωπικού της εταιρείας, να διεκπεραιώνει όλες του τις δραστηριότητες.

Έτσι, με τον τρόπο αυτό η SoEasy Insurance έκανε τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή πρωταγωνιστή στο ταξίδι της ψηφιακής της μετεξέλιξης αφού αυτός βρίσκεται στον πυρήνα της λύσης που τελικά υλοποιήθηκε. Η εταιρεία συνεχίζει να δουλεύει καθημερινά για τη βελτίωση τόσο των υφιστάμενων λειτουργιών της πλατφόρμας αλλά και την προσθήκη νέων που θα δώσουν ακόμη περισσότερα εφόδια στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

 

Scroll to Top